Символика

Категория: Закаменский район Опубликовано: 14.03.2017

Муниципальный район имеет герб, флаг, гимн. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава муниципального образования «Закаменский район» Советом депутатов МО «Закаменский район» утверждены официальная символика муниципального образования «Закаменский район».

 «Захааминдаа жаргалтайб» - гимн МО «Закаменский район»

Арад зоной анханhаа

Ангай зургэ мушхэжэ,

Адуу малаа удхэhэн

Арюун hайхан тоонтодоо

 

Припев:

Заяа hулдым ургэhэн

Захааминдаа баяртайб.

Залга хубшын жалгада-

Захааминдаа жаргалтайб.

Далай ехэ тайгадаа

Хангайн нюуса уудалжа,

Олон жэлдээ хугжэhэнОрон hайхан тоонтодоо

 

Припев:

Заяа hулдым ургэhэн

Захааминдаа баяртайб.

Залга хубшын жалгада-

Захааминдаа жаргалтайб.

Мунхэ энэл замбидаа

Мушэд мэтэ яларжа,

Улгын дуугаар боомэйлhэн

Ульгэр шэнги тоонтодоо.

 

Припев:

Заяа hулдым ургэhэн

Захааминдаа баяртайб.

Залга хубшын жалгада-

Захааминдаа жаргалтайб.

Холын урда гарбалаа

Хонгоодорhоо захалжа,

Ходол намай энхэрhэн

Хонгор hайхан тоонтодоо.

 

 

Герб МО «Закаменский район»

Флаг МО «Закаменский район»

   ©МО «Закаменский район»
   Все права защищены.

Яндекс.Метрика